• مرجع اطلاع رسانی نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
  • تماس با ما:09192004156
نمایشگاه بین المللی تهران

برترین دانشی را که من شناخته ام همین راستی بی کرانه است که کوشنده کردارش را فرشته می بیند. آری، آن خرمی زندگی هم چنین از اینان است که به کار بر آیند کار و کار و کار

♦شماره های تماس با امور اداری :

◊آدرس :
استان البرز – کرج  – ۴۵ متری گلشهر – مابین خیابان ترابی و گلایل – ساختمان چینی – بلوک جنوبی – طبقه ۲ – واحد ۳

بالا